Kontakt

hajicj@gmail.com

Kontakt je hra, na kterou je třeba alespoň tří hráčů. Jeden z nich (obránce) si myslí slovo, a prozradí ostatním (útočníkům) první písmenko. Ti se pak snaží slovo uhodnout. Každý pokus o uhodnutí začíná tak, že jednoho z hádajících (útočníků) napadne potenciální řešení (tj. slovo začínající na dotyčné písmeno) a zadá libovolnou indicii. Pokud se jiný hádající domnívá, že ví, co indikujícího napadlo, zvolá: Kontakt! (Odtud název hry). Poté oba společně napočítají do tří (pěti, deseti…) a zároveň vyřknou to potenciální řešení, které mají na mysli. Pokud vyřknou stejné slovo — tj. indicie zafungovala –, musí jim obránce prozradit další písmenko cílového slova. V dalších kolech potom musí útočníci používat na hádání pouze slova, která začínají na celý již prozrazený prefix. Pokud stejné slovo nevyřknou, pokus se nezdařil a musí hádat znovu.

Obránce může také útočníkům pokus překazit: pokud během počítání do tří (pěti, deseti, …) stihne vyřknout slovo, které útočník měl na mysli, útočník mu to musí uznat a již dané slovo nesmí být pro hádání použito. Obránce však samozřejmě nesmí vyřknout hádané slovo.

Kolo hry končí:

– Vítězstvím útočníků tak, že na základě indicie uhodnou hádané slovo.

– Vítězstvím útočníků tak, že postupně donutí obránce prozradit všechna písmenka hádaného slova (toto se může stát tehdy, když je hádané slovo samo prefixem jiného slova — např. citron a citronáda).

– Remízou, pokud útočníci hádají, avšak neshodnou se a jeden z nich přitom vyřkne hádané slovo.

– Vítězstvím obránce, pokud to útočníci vzdají.

Hra obvykle končí úmrtím hráčů nebo náhodných kolemjdoucích.